Bokning av rum

Betalning
Betalning av beställd vistelse sker med betal- eller kreditkort vid beställning.

Avbokning
Avbokning ska ske hos privatbokningen telefonnr +46 490 824 30, måndag - fredag 8.00 - 17.00. Vid avbokning senare än 24 timmar före ankomstdagen utgår full debitering dvs Gränsö slott AB behåller 100% av det inbetalda beloppet. Vid avbokning enligt våra avbokningsregler sker återbetalning av inbetalt belopp senast 5 dagar efter att avbokningen är oss tillhanda.
Vid all återbetalning utgår en administrativ avgift på 200:-.

Force Majeure
Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför Gränsö slotts kontroll, berättigar Gränsö slott att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

 

Beställning av presentkort

Betalning med betal- eller kreditkort
Avgift 20 kr tas ut för porto och administration.

Betalning via postförskott
Endast inom Sverige. Avgift 90 kr.

Leverans
Presentkortet postas från oss senast påföljande vardag.

Värdehandling
Presentkortet är en värdehandling och används som betalningsmedel vid ert besök. Presentkortet kan ej inlösas mot kontanter. Vid förlust av presentkortet ta kontakt med oss.

Moms
Vid presentkortsförsäljning utgår ingen moms. Momsen redovisas först vid utnyttjandet av presentkortet.

Giltighetstid
På presentkortet står det angivet giltighetstid, i normalfallet ett år från utfärdandet. Vänligen notera att utgångna presentkort förlorat sitt värde och inte går att lösa in.